Els nens de la senyora Zlatin

414 pages

Published 2021 by Columna.

ISBN:
978-84-664-2733-3
Copied ISBN!

View on OpenLibrary

4 stars (1 review)

1 edition

Aquell horror

4 stars

Temps era temps quan els nazis manaven. Els llibres sobre nazis em produeixen una alteració profunda. L'autora té la virtut de fer els fets flonjos, envoltats de l'aura de la fluïdesa. Però saps que tot anirà malament. I el misteri que es mastega a tota la novel·la no s'esvairà. Una abraçada profunda als nens i al personal de la casa d'Izieu.